به دلیل نوسانات نرخ ارز قیمت های فروشگاه به روز نبوده و در حال حاضر فقط امکان ثبت سفارش به صورت فیش بانکی بوده که بعد از آن قیمت ها برای مشتری بروز می شود و در صورت تمایل پرداخت می نماید