ترایاک BT139-800E Maximize

ترایاک BT139-800E

ترایاک 800 ولت 16 آمپر

More details

BT139-800E

1,000 تومان

محصولاز (تعداد)Price
ترایاک BT139-800E50 920 تومان
ترایاک BT139-800E10 980 تومان

ترایاک 800 ولت 16 آمپر BT139

مرور خود را بنویسید

ترایاک BT139-800E

ترایاک BT139-800E

ترایاک 800 ولت 16 آمپر

مرور خود را بنویسید