در صورتی که در مرحله پایانی خرید خود گزینه واریز فیش را انتخاب کرده باشید باید بعد از واریز فیش به یکی از روش های زیر مشخصات فیش واریزی را اطلاع دهید. این روشها عبارتند از:

1- از طریق پشتیبانی آنلاین

2- از طریق تماس با شماره تلفن فروشگاه

در ضمن قبل از تماس مشخصات واریزی را به صورت زیر آماده داشته باشید:

نام واریز کننده    ساعت و تاریخ واریز    شماره شناسایی سفارش      شماره کارت (در صورت واریز کارت به کارت)