ترانزیستور ماسفت FDD6690A Maximize

ترانزیستور ماسفت FDD6690A

ماسفت قدرت 46 آمپر 30 ولت

FDD6690A

1,600 تومان

حداقل تعداد خرید برای این محصول 10 عدد می باشد.

محصولاز (تعداد)Price
ترانزیستور ماسفت FDD6690A2500 1,520 تومان
ترانزیستور ماسفت FDD6690A1000 1,550 تومان
ترانزیستور ماسفت FDD6690A500 1,580 تومان
ترانزیستور ماسفت FDD6690A100 1,590 تومان
    ویژگیمقدار
    پکیج (TO252(DPAK
    تولید کننده Farchield

مرور خود را بنویسید

ترانزیستور ماسفت FDD6690A

ترانزیستور ماسفت FDD6690A

ماسفت قدرت 46 آمپر 30 ولت

مرور خود را بنویسید